Els infants i joves de l’Agrupament es divideixen segons el grup d’edat de la següent manera: 

Castors i Llúdrigues (6-8 anys) 

Llops i Daines (8-11 anys) 

Ràngers i Guies (11-14 anys)

Pioners i Caravel·les (14-17 anys)

TRUC 1 (17-18 anys)

TRUC 2 (18-19 anys)