INSCRIPCIÓ

Si és el primer any que véns al cau, omple i entrega la següent documentació a l’inici de curs (documentació del curs 2019-20 disponible):

 
 
 
*Si ets família nombrosa: 
 
– Fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental (per poder obtenir el descompte)
 

Si NO és el primer any que véns al cau, omple i entrega la següent documentació a l’inici de curs (documentació del curs 2019-20 disponible):
 
 
 
*Si ets família nombrosa: 
 
– Fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental (per poder obtenir el descompte)
 
 
Atenció! La normativa de dades ha canviat, vigileu a l’hora d’omplir els documents perquè hi ha apartats que han d’omplir els majors de 13 anys. Llegiu-los amb atenció. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
 
QUOTA
 
Cada infant o jove paga una quota anual de 75,00€.
 
Pagament
 
Les famílies poden escollir entre:
 
– Fer un pagament únic de 75,00€ a l’octubre.
 
– Fer un pagament fraccionat: 25€ trimestrals
 
Aquest any, els cobraments es faran a través del banc. Per això caldrà omplir el document amb les dades de la vostra entitat bancària. 
 
 
Destí dels diners
 
Amb els diners de cada quota paguem:
 
– L’assegurança de cada infant o jove
 
– La quota de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya(associació de la qual formem part)
 
– La quota de la Demarcació de Tarragona (una de les vuit divisions territorials de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya que aglutina 13 agrupaments de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès).
 
– Les despeses de funcionament de l’agrupament.

Durant el curs realitzem sortides de cap de setmana (una per trimestre, normalment) i un campament d’estiu que es paguen a banda.
 
Descomptes
 
Les famílies nombroses/monoparentals poden obtenir els següents descomptes:
 
– Famílies nombroses/monoparentals de règim general: 30% dte. en la quota de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya de cada infant o jove inscrit (quota MEG = 22,00€).
 
– Famílies nombroses/monoparentals de règim especial: 100% dte. en la quota de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya de cada infant o jove inscrit (quota MEG = 22,00€).
Per obtenir-los cal omplir i entregar a l’inici de curs:
 
 
– Fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental
 
L’equip d’agrupament es posarà en contacte per correu electrònic amb les famílies si s’obren convocatòries d’ajudes extraordinàries.