La Promesa Escolta i Guia és un compromís individual i voluntari que la persona fa explícit davant del grup per millorar com a persona, comprometent-se amb els valors que s’extreuen de la Llei Escolta i Guia.

La promesa és, juntament amb la llei, una de les eines més potents i singulars del nostre mètode educatiu i un element compartit del moviment escolta i guia arreu del món.

Informació extreta de www.escoltesiguies.cat