La nostra metodologia educativa es basa en la pedagogia del projecte, que converteix cada persona i cada grup en protagonista del seu propi aprenentatge.
 
Des de ben petits, els infants i joves participen en les fases de descoberta, proposta, elecció, planificació, realització i revisió dels projectes que desenvolupen.
 

Informació extreta de www.escoltesiguies.cat